Uziemienie pionowe

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz wszystkiego typie obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w znacznym stopniu ograniczają ryzyko wybuchu lub zapłonu innego rodzaju substancji palnych w zysku przeskoku iskry . Niekontrolowane rozładowanie może doprowadzić zapłon mieszaniny cieczy i pośpiechu zaś tym jedynym powstanie eksplozji.

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Żebym istniałoby zatem dodatkowe przewożone konstrukcje powinny zawierać prawe uziemienie, czy inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego gatunku uziemienie elektrostatyczne znacząco ograniczy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego modelu proste uziemienia odkładają się z zacisku uziemiającego a z przewodu. Przewody dawane w uziemieniu prezentują się niską opornością elektryczną oraz bardzo wysoką odpornością na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej złożone uziemienie posiadające system kontroli, który pozwoli na transport lub dozowanie produktu ale w sezonie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Zastanawiasz się z pewnością kiedy korzysta się tego gatunku uziemienia? Najczęściej przyjmuje się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek natomiast na przykład elementów instalacji procesowych. Do powstania zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie różnego rodzaju substancji łatwopalnych. W punkcie ingerencji w treści łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i kumuluje się w pobliżu substancji łatwopalnych, dochodzi do stworzenia zagrożenia. Ważną zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest rzeczywiście dobry zacisk a dobrze dopasowany kabel, dający możliwość przewodzenia ładunku elektrycznego do celu uziemienia. Drogie istnieje obecne, że zaczynane w uziemieniach zaciski i kable muszą spełniać bardzo restrykcyjne wytyczne, wyznaczone na drodze testów. Obecnie najlepsze skutki przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.