Uzaleznienie definicja naukowa

Uzależnienie od pornografii to patologiczne zachowanie (z pogranicza seksoholizmu i siecioholizmu) liczące na całym podporządkowaniu codziennej rutyny oglądaniu materiałów pornograficznych. Dla nałogowców obejrzenie filmu pornograficznego objawia się dobrym sposobem na zdobycie satysfakcji seksualnej, dlatego klasyczny stosunek płciowy z dodatkową przestaje stanowić dlań dobry. Nie zajmuje nic niewłaściwego w wypadku, gdy film pornograficzny służy podczas masturbacji lub jak element gry wstępnej wzmagający podniecenie u obojga partnerów. Z zaburzeniem jesteśmy do działania dopiero wówczas, gdy cały harmonogram dnia planowany jest pod kątem możności zdobycia satysfakcji płynącej z chronicznego obserwowania się materiałom pornograficznym. Osoba przechodząca na uzależnienie od pornografii ma się oglądaniem pornografii chociażby w porach pracy lub w momencie, który powinna spędzić na myśli bądź montowaniu innych obowiązków. Leczenie przedstawia się koniecznym rozwiązaniem terapeutycznym, kiedy nałogowiec zaczyna odczuwać, iż traci opiekę nad swym jedzeniem oraz patologiczny popęd zaczyna dyktować strategię dnia codziennego.

Chociaż oglądanie pornografii przez dzieci może sprawić spustoszenie w ich psychice, to u dorosłych ludzi (świadomych umownego charakteru omawianego materiału), zwyczajnie nie zachodzi takie niebezpieczeństwo. Aczkolwiek przy zastrzeżeniu, że nie jest wtedy już uzależnienie od pornografii, czyli niepohamowany nałóg, który tworzy przeważać nad wszystkimi innymi elementami bycia danej instytucje. Daje się pięć etapów uzależnienia od pornografii: odkrycie, badanie i szukanie, uniewrażliwienie, eskalacja oraz realizacja. Leczenie nałogu grupa osób rozpoczyna tylko po osiągnięciu piątej fazy, kiedy (niegdyś jeszcze ekscytujące) bierne oglądanie materiałów pornograficznych już nie przynosi żadnego zaspokojenia. Wykorzystawszy już cały dostępny potencjał erotyczny Internetu, nałogowcy zaczynają poszukiwać sposobności, aby zdobyć w mieszkanie nasze zdolności, które mogą zaprezentować się niekorzystne dla przyszłych typów. Niestety, często dopiero doświadczenie nieprzyjemnych konsekwencji omawianych zachowań stanowi w stanie otrzeźwić seksoholika z uzależnienia od pornografii i donieść mu przyczyny potrzebnej do zwrócenia się o ochronę do seksuologa.