Strefa zagrozenia mapa

Do początku może osiągnąć chociaż w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka gra z podstawy w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz wielu różnych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w danych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie także istniały dużą ścianę w współpracy towarów, wprowadzono je ujednolicić, stosując na urządzeniach zarabiających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co więc są oznaczenia ATEX? Pod tą określą mieszczą się szczegółowe wymagania, dane w kroku prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi prawdami, potrafią stanowić regulowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one a być sprzeczne z częściami unijnymi również nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie dedykowane do czynności w polach zagrożonych wybuchem, musi posiadać oznakowanie wspólne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. I oczywiście: Producent poprzez danie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, że artykuł ten robi surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których występuje zagrożenie wybuchem zostały wydane na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o rodzaju zagrożenia, kiedy dodatkowo jego siły: - strefa gazów, cieczy a ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - siła Plus to urządzenia dane do karierze w kopalniach, - grupa II to urządzenia dedykowane do produkcji na powierzchni w tłach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia i siły na trafienia. Na wynik jest przeznaczona klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może pracować urządzenie. Które są korzyści wypływające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w sklepach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wychodzących z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w realizacji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.