Rozwoj przemyslu w krajach wysoko rozwinietych

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na odpowiedni wynik produkcyjny, siła i wielkość procesów w strefach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im bardziej nasilony jest proces produkcyjny, tym więcej powstaje ładunków, jakie potrzebują zostać zneutralizowane, żebym nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej skry również tym tymże spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego standardu problemów mają się firmy, które stosują w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który brany istnieje na dowód w wypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości montują się niezliczone ilości ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest potrzebne już przed podejściem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne niebezpieczne sytuacje mają mieszkanie w sukcesie rur, zaworów, dmuchaw, jakie w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na koniec wibracji lub wybrania mogą zostać oddzielone od siebie i budować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy także wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie mają także nieuziemione pojemniki używane w procesach mieszania i miksowania. Właściwie wszystek klub w procesie produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek materiałów do elastycznych kontenerów, albo również o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest potrzebne, bo może prowadzić do wyładowań pomiędzy personelem i narzędziami i pojemnikami, i w strefie zagrożonej wybuchem może sprawić do zapłonu i eksplozji.