Psychika tlumu

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem niezbędne jest podawanie urządzeń z certyfikatem ATEX i instalacji zaprojektowanych oraz dokonanych zgodnie z zasadą ATEX działającą w końcach UE.

W działalności, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) konieczne jest przede każdym danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby postępowało w pełni sprawnie, niezbędne jest ustalenie odpowiednio wykończonych i ewentualnie wydajnych rozwiązań technicznych, technicznych i proceduralnych. Jakie więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w praktyce W działalności odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) budzi się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich pracują się skupiska miału (na dowód wokół obrabiarek), do ostatniego sensie należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń oraz samej instalacji odpylającej, skoro ona zarówno może tworzyć ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zdarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i ubezpieczenia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych zgodnie z zasadą ATEX i stanowiących dobre certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w organizmy gaszenia (iskier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.