Odpylacz angielski

Biostenix Sensi Oil NewBiostenix Sensi Oil New Biostenix Sensi Oil - un antidot pentru problemele auditive

Odpylacz wykonany razem z regułą atex (atex dust collector) spędza w organizacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony stanowi dla średnich i bogatych instalacji odpylających z perspektywą rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwłaszcza w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany produkt jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy w stronę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania towaru na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest przekazywane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest składane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są proste w porządku normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy następuje w terminie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dociera do rozprężenia, co wpływa, że wielkie frakcje trafiają na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie produktu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są kierowane do rękawów filtracyjnych. Po przebrnięciu przez worki filtracyjne, świeże powietrze dociera do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich modułów znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pozwala oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega przemieszczaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co sprawia maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest godne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w ciągu jego pozycji (on-line) kiedy również po jego wyłączeniu (off-line).