N avoie tlumaczenie

Wpływania to dawanie znaczenia pomiędzy dwoma językami. Można je rozdzielić na pisemne oraz ustne. Tłumaczenia pisemne uzyskują się przede każdym do przekazywania treści tekstu, który jest napisany. Czasem także broni się teksty przekazane za pomocą głosu czy wizualnie. Taki model przekładu jest rozciągnięty w przebiegu także można użyć  różnych usługi jak np. słownik. Oddawania te przedstawiają się olbrzymią dokładnością i dużo przydatną jakością.

Tłumaczenia ustne są tu także już, na bieżąco, z nowoczesnymi głowami oraz w trakcie danych wydarzeń. Tłumacząc lecz w takiej sytuacji, należy tworzyć więc ze zrozumieniem treści. Przekład ustny można podzielić na na symultaniczny i konsekutywny. Te główne to wpływania równoczesne, czyli takie, że dokonują się w szczelnej kabinie, przez która może przemawiającego. Narzędzie wtedy nie przepuszcza żadnych odgłosów. Nie dysponuje więcej bezpośredniego związku z tłumaczem. Nie ważna też poprosić o powtórzenie komunikatu. Tłumacz symultaniczny pragnie pamiętać szybki refleks także żyć zdrowy na stres. Do różnej grupie należą tłumaczenia konsekutywne czyli polegają na tym, że tłumacz czeka, aż prelegent skończy swoje działanie. W trakcie wystąpienia uważnie słucha swego rozmówcy, często i sporządza notatki. Po zakończeniu, czy w momencie przerwy w przemowie, tłumacz odtwarza mowę w języku pożądanym. Tłumaczenie konsekutywne ogranicza się do selekcji najistotniejszych danych i dania podstawie danego stanowiska. Tłumaczenia takie praktykowane są przeważnie podczas oficjalnych wystąpień polityków, Obecnie tłumaczenia konsekutywne zastępuje się często tłumaczeniami symultanicznymi. Dobrze wyszkolony tłumacz konsekutywny istnieje w kształcie odtworzyć dziesięciominutowe przemówienie, bez przerwy. Tłumacze często korzystają specjalny system notatek, tworzący się ze profesjonalnych symboli oznaczających słowa- klucze oraz znaków spójności, akcentowania czy przeczenia. Nie stanowi istotne zapamiętanie poszczególnych wyrazów, ale szczegółowej informacji. Uznają one wtedy odtworzyć ciąg myślowy mówcy. Wyróżniamy także tłumaczenia szeptane, liaison, a vista, a i tłumaczenia ustne prawne lub sądowe. Do kategorii specjalnych tłumaczeń można zaliczyć migowe, medyczne, fokusowe ustne dla służb publicznych, ustne towarzyszące. Tłumaczenia konsekutywne są bardzo żmudną pracą, która wymaga dobrej znajomości języka oraz odpowiedniego przygotowania. Przed przystąpieniem pracy, tłumacz powinien dostać niezbędne materiały dotyczące dziedziny tłumaczenia.