Kluby i szkółki sportowe

a) ogólne badania lekarskie wykonane przez lekarza medycyny sportowej (zaświadczenie o dopuszczeniu do uprawiania sportu)

b) badania antropometryczne (wg Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej)

c) badania laryngologiczne

d) badania okulistyczne

e) dietetyka w sporcie (PTMS)
-prelekcje z zakresu dietetyki w sporcie
-profesionalne diety dla osób uprawiających sport
-diety oparte na genetyce

f) badania genetyczne w sporcie (określenie predyspozycji sportowych osoby badanej)

Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 Marca 2009 (badania sportowe)